POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Termeni generali de utilizare și Politica privind protecția datelor cu caracter personal (denumiți în continuare ”Termeni de utilizare”)

Protecția vieții private este importantă pentru noi și, prin urmare, prin aceste informații dorim să vă ajutăm să înțelegeți ce date personale colectăm, de ce le colectăm, cum le folosim, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți aplica.

Termenii de utilizare ai site-ului www.supernova.ro sunt întocmiți în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv legislația privind protecția consumatorilor și legislația privind protecția datelor cu caracter personal.


Datele companiei:

Albro Estate S.R.L.

e-mail: info@supernova.ro


Modificări ale Termenilor de utilizare

Albro Estate S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica Termenii de utilizare pentru site-ul www.supernova.ro. Modificările vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul mai sus menționat.

Limitarea răspunderii

Din motive tehnice sau de altă natură, Albro Estate S.R.L. își rezervă dreptul de a limita sau opri complet accesul la site sau de a restricționa sau de a suspenda funcționarea site-ului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Nici Albro Estate S.R.L. și nici orice altă persoană juridică sau fizică implicată în crearea și construirea acestui site web nu sunt, în niciun caz și în niciun mod, răspunzătoare pentru orice prejudiciu direct sau indirect rezultat din existența, accesul, utilizarea și/sau imposibilitatea utilizării acestui site web și/ sau informații de pe acest site web sau legate de acesta, sau orice erori sau deficiențe în conținutul acestuia.

Conținutul site-ului

Prin gestionarea conținutului site-ului, Albro Estate S.R.L. depune eforturi să asigure corectitudinea și actualitatea datelor publicate pe site, dar nu poate garanta și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru acuratețea și actualitatea acestora. Toți utilizatorii folosesc pe propria răspundere conținutul publicat pe acest site. Albro Estate S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui site în orice moment, în orice mod, indiferent de motiv și fără o notificare prealabilă.

Obligațiile utilizatorilor

În timpul utilizării site-ului www.supernova.ro, utilizatorul este obligat:

să respecte toate regulile aplicabile care guvernează utilizarea acestui site web;să utilizeze site-ul într-un mod în care să nu cauzeze prejudicii sau orice alte inconveniențe software sau hardware (supraîncărcare, împiedicarea accesului, transmiterea de viruși etc.) pentru Albro Estate S.R.L., precum și pentru alți utilizatori ai site-ului web sau terți;să se abțină de la acțiuni care promovează intoleranța rasială, politică și religioasă, discriminează pe motive de naționalitate sau orientare sexuală sau să folosească un limbaj degradant, obscen sau care încalcă drepturile terților; să folosească site-ul în scopuri proprii și, prin urmare orice reproducere, modificare, transfer, vânzare, transmitere de conținut sau materiale asupra cărora Albro Estate S.R.L. sau terții dețin drepturi este interzisă; să întreprindă orice acțiune sau inacțiune care încălcă drepturile Albro Estate S.R.L. sau ale terților;să respecte prevederile privind prelucrarea si protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

În cazul nerespectării regulilor de mai sus sau a oricărei alte încălcări, Albro Estate S.R.L. își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a înlătura cât mai curând posibil consecințele produse. Totodată, în cazul unei suspiciuni rezonabile de abuz, sau a posibilității de abuz al utilizatorului sau a încălcării obligațiilor din Termeni utilizare, Albro Estate S.R.L. poate restricționa sau dezactiva complet accesul utilizatorului la site-ul web, poate refuza să îi acorde un nume de utilizator și/sau să solicite despăgubiri pentru prejudiciul rezultat.

Protecția datelor cu caracter personal

Albro Estate S.R.L., care deține calitatea de operator, se angajează să protejeze datele cu caracter personal pe care le prelucrează. Partenerii săi contractuali, care pot acționa ca împuterniciți pentru Albro Estate S.R.L. privind prelucrarea de date cu caracter personal, se angajează, în aceeași măsură, să prevină accesul neautorizat la datele cu caracter personal sau dezvăluirea acestora. Albro Estate S.R.L. utilizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține securitatea datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.

Colectarea, stocarea și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

1. Abonarea la newsletter

Pentru abonarea la newsletter, Albro Estate S.R.L. colectează următoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, nume și prenume. Operatorul colectează date cu caracter personal în baza consimțământului utilizatorilor, prin transmiterea voluntară a acestor date cu caracter personal la momentul abonării la newsletter.

Prin abonarea la newsletter, Albro Estate S.R.L. ține la curent utilizatorii cu privire la oferte, reduceri, beneficii speciale, activități și concursurile organizate în centrele sale comerciale.

După introducerea unei adrese de e-mail pentru primirea de newslettere, utilizatorul va primi un mesaj de confirmare la adresa de email indicată – prin confirmarea acesteia și acordarea consimțământului, utilizatorul va fi abonat la newsletter.

Datele vor fi stocate până la dezabonare. In cazuri speciale, datele vor putea fi stocate pentru o perioadă mai lungă dacă acest lucru este impus de lege sau pentru apărarea drepturilor și intereselor Albro Estate S.R.L.

Datele personale vor fi utilizate numai în scopul sau în scopurile pentru care utilizatorul și-a dat consimțământul. Au acces la datele respective numai persoanele autorizate din cadrul Albro Estate S.R.L., care sunt obligate să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Albro Estate S.R.L. în niciun caz nu va vinde, împrumuta sau transmite în alt mod datele utilizatorilor unor terți neautorizați fără consimțământul dumneavoastră.

2. Participarea la concursuri și oferirea de premii

Pentru participarea la concursuri și oferirea de premii, Albro Estate S.R.L. colectează următoarele informații: adresa de e-mail, nume și prenume, adresa și numărul de telefon. În cazul câștigătorilor, dacă valoarea premiului este mai mare de 600 lei, atunci va fi prelucrat și CNP-ul. Conform regulamentelor postate pe pagina aferentă fiecărei campanii în parte/afișate în magazine, pot fi solicitate și alte date suplimentare.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul utilizatorilor acordat prin transmiterea voluntară a datelor cu caracter personal în momentul înregistrării la concurs.

După ce ați introdus o adresă de e-mail pentru a participa la un concurs, veți primi un mesaj de confirmare la adresa dată – prin confirmarea acestuia și acordarea consimțământului, veți fi înregistrat pentru a primi informații despre Albro Estate S.R.L și concursul la care v-ați înscris.

Datele dvs. trimise vor fi stocate până la realizarea scopurilor menționate mai jos și conform prevederilor legale financiar-contabile aplicabile.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul înscrierii în concurs, desfășurării acestuia, anunțării câștigătorilor și atribuirii premiilor, îndeplinirii obligațiilor care îi revin operatorului în baza legislației privind publicitatea și organizarea de concursuri, respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, combaterii și evitării oricăror tipuri de fraude legate de concurs, soluționării plângerilor legate de desfășurarea concursului, în scop de arhivare, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora, precum și pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor Albro Estate S.R.L.

Au acces la date numai persoanele autorizate din cadrul Albro Estate S.R.L. Datele dumneavoastră vor fi furnizate către alte persoane fizice sau juridice cu care colaborăm pentru a îndeplini scopurile de prelucrare, respectând astfel prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și doar în măsura în care acest lucru este necesar sau dacă avem o obligație legală de a furniza datele. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate către următoarele categorii de destinatari, precum și angajații acestora: companii din grupul Supernova, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing sau de consultanță, furnizori de studii de piață/studii satisfacție participanți, furnizori de servicii de monitorizare a traficului și comportamentului utilizatorilor în mediul online. În vederea asigurării unui nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vom lua toate măsurile necesare pentru ca acești destinatari și personalul acestora să respecte confidențialitatea acestor date în conformitate cu prevederile legale, asigurând totodată măsurile de securitate necesare pentru siguranța lor.

Rezultatele concursurilor (numele și prenumele participantului) vor fi publicate pe site-urile: www.supernova.ro, www.supernova-pitesti.ro,www.supernova-drobeta.ro, rețelele sociale ale Albro Estate, conform legislației în vigoare.

Albro Estate S.R.L. în niciun caz nu va vinde, împrumuta sau transmite în alt mod datele utilizatorilor unor terți neautorizați fără consimțământul dumneavoastră sau fără să respecte prevederile legale.

3. Revocarea consimțământului și dezabonarea de la newslettere

Cererea de revocare a consimțământului dumneavoastră poate fi trimisă la adresa info@supernova.ro. Solicitarea de revocare a consimțământului dumneavoastră va fi analizată în termenul legal de 15 zile de la data primirii cererii.

În orice moment, utilizatorul se poate dezabona de la primirea newsletterelor. Acest lucru se va face prin trimiterea unei cereri scrise de dezabonare la adresa de e-mail info@supernova.rosau făcând click pe butonul DEZABONARE (UNSUBSCRIBE) din fiecare newsletter . Consimțământul poate fi revocat în orice moment și fără a fi necesară furnizarea de motive, cu efect pentru viitor.

4. Drepturile utilizatorului

În cazul prelucrării datele cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți oricând să trimiteți o cerere la adresa de email: info@supernova.ro.

Fotografierea și monitorizarea video în centrele comerciale

Fotografierea, înregistrarea și monitorizarea video în centrele comerciale Supernova se efectuează în două scopuri: în cazul promovării activităților de marketing desfășurate și în cazul asigurării securității și pazei persoanelor și bunurilor.

În centrele comerciale, fotografiile și înregistrarea video pot fi efectuate în timpul evenimentelor și activităților speciale de marketing. Veți fi informat despre acest lucru prin stickerele de la intrările în centrul comercial. Fotografiile și înregistrările video vor fi folosite pentru promovarea activităților din centrele comerciale Supernova și vor fi păstrate pe durata termenelor de prescripție conform prevederilor legale. Fotografiile și videoclipurile selectate pot fi publicate de Albro Estate S.R.L. pe site-uri Supernova sau rețelele sociale Supernova.

În centrele comerciale există monitorizare video, realizată conform prevederilor legale în vigoare. În ceea ce privește datele cu caracter personal obținute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi stocate pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuării înregistrării, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate când datele vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă. Veți fi informat despre acest lucru prin stickerele de la intrarea în centrul comercial.


Drepturi de autor

În baza prevederilor legislației cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe, Albro Estate S.R.L. este deținătorul dreptului de autor asupra tuturor materialelor publicate pe site în sensul cel mai larg (de exemplu, fără ca enumerarea să fie limitativă: texte, grafică, imagini, ilustrații, desene, audio, video). Fără permisiunea scrisă a Albro Estate S.R.L. este interzisă orice copiere, extragere, transcriere, republicare, modificare, distribuire sau realizarea de opere derivate, în scopuri comerciale. Materialul publicat pe site poate fi reprodus doar în scopuri necomerciale și trebuie să respecte toate prevederile menționate mai sus cu privire la drepturile de autor sau alte drepturi. Albro Estate S.R.L. are dreptul de a utiliza mărcile care sunt afișate pe site-ul web.

Google Analytics

Site-ul utilizează Google Analytics, instrumentul de analiză web al companiei Google Inc. Adresele IP ale utilizatorilor sunt prelucrate numai într-o formă anonimizată prin extinderea »IP-ului anonimat«. Astfel, datele nu pot fi legate de un individ. Exemplu de cookie-uri utilizate: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz și __utmv.

Dacă doriți să dezactivați în mod explicit instrumentul Google Analytics în viitor, faceți clic pe următorul link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Politica de colectare a cookie-urilor

Acest site web folosește cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a adapta conținutul și reclamele afișate, pentru a oferi funcții prin intermediul rețelelor sociale și pentru a analiza accesul la site-urile noastre web.

În plus, oferim partenerilor noștri informații despre vizitele site-ului nostru pentru rețelele sociale, marketing și analiză.

Partenerii noștri pot lega aceste date la alte informații pe care le-ați furnizat sau pe care le-au colectat ca parte a utilizării de către dumneavoastră a acestor servicii.

Cookie-urile sunt fișiere text mici utilizate de site-uri web pentru a face site-urile lor să funcționeze mai eficient.

În conformitate cu legea, putem stoca cookie-uri în dispozitivul dumneavoastră dacă este necesar pentru funcționarea acestui site web. Avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri. Pe acest site sunt folosite diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri care apar pe site-ul nostru web aparțin partenerilor noștri.

Consimțământul dumneavoastră este valabil pentru următoarele zone: www.supernova.ro


Dispoziții finale

Orice dispută juridică care decurge din utilizarea acestui site web va fi guvernată exclusiv de legea română. Orice litigiu, care rezultă, direct sau indirect, din utilizarea acestui site web, este de competența instanțelor române, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă orice prevedere din Termenii de utilizare este sau devine nulă, ilegală sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, acest lucru nu va afecta în niciun fel validitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte dispoziții care vor rămâne în vigoare și vor produce efecte.